El projecte

El projecte CompART pretén promoure la creació de una xarxa entre les associacions culturals de caire artístic i social de Barcelona per l’ús compartit dels recursos materials i humans que cada associació pot aportar a la xarxa, amb l’objectiu de sostenir el desenvolupament de les activitats que cada associació sòcia en el projecte porta a terme, així com promoure noves iniciatives culturals i socials en xarxa basades en l’art com a eina de transformació social entre les associacions sòcies del projecte. Molt sovint les associacions no poden portar endavant els seus projectes de la millor manera per falta de recursos, tant materials com a humans; fins i tot de vegades les noves propostes no es poden realitzar per aquesta manca. D’altra banda les associacions tenen uns recursos que són poc aprofitats, que si estiguessin compartits amb les demés entitats de la ciutat, els beneficis serien majors per a elles mateixes i per a la comunitat en general. El projecte CompART vol connectar les associacions de Barcelona que per a desenvolupar les seves activitats necessiten una ajuda en termes de recursos materials i humans, i que d’altra banda poden ajudar les demés entitats amb els seus recursos propis. Per a obviar a la manca de recursos econòmics que afecta en general les entitats del tercer sector, el projecte CompART no preveu l’ús de diners entre les associacions membres de la xarxa: els serveis i els materials que cada associació posarà a disposició de la xarxa tindran un valor nominal en crèdits, i cada associació podrà gastar i guanyar els seus “crèdits” en funció dels beneficis que obtindrà o oferirà als membres de la xarxa. La xarxa CompART funcionarà com una mena de banc del temps: d’aquesta forma es promourà entre les entitats una forma de cooperació que no es basa en el lucre, sinó en l’ús compartit dels béns de la comunitat per a la comunitat. Tanmateix el projecte CompART pretén promoure la valorització del voluntariat, que encara que no es basi en el lucre, mereix un reconeixement “econòmic”, que en el cas del projecte CompART es concreta en l’intercanvi de recursos materials i humans entre associacions. El projecte CompART pretén utilitzar en futur un portal web on cada entitat tindrà el seu perfil amb els recursos que posa a disposició de la xarxa, i on es podran reservar els serveis que les entitats necessiten: l’ús de un portal web permetrà que la xarxa continuï a funcionar sense necessitat de gran recursos econòmics per part de les associacions membres, assegurant així la continuïtat en el temps del projecte CompART.